19 Haziran 2016 Pazar

“GENEL SEKRETER” VE STALİN…“GENEL SEKRETER” VE STALİN…
Konu hakkında okuyucunun bilgilenmesi ve değerlendirmesine yardımcı olacağı için öncelikle kesintisiz olarak alıntıları vereceğiz, yorumlarımızı ise aktarımlarımızın sonuna bırakacağız. Alıntıları dört ayrı kaynaktan/kitaptan yapacağız. Okuyucuya tavsiyemiz, Grover Furr tarafından kaleme alınan “Hruşçov’un Yalanları, SBKP (B) XX. Kongresinde Yapılan Suçlamalar Hakkında” ve Yuriy Jukov tarafından kaleme alınan “Öteki Stalin

12 Haziran 2016 Pazar

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ! (VI)LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!
                                        (VI)
Fakat biz, kaldığımız yerden devam edelim, Troçkinin 1939'da söylediklerinden, daha gerilere, 1930’a gelelim.
Uzunca olmasına rağmen, iki diktatörlük sorunundaki ayrılıklarımızın nerden kaynaklandığını anlayabilmek için yine Troç­ki'ye, söz konusu düşüncelerin asıl sahibine başvuralım.
"Tek Ülkede Sosyalizme Karşı Sürekli Devrim" makalesinde (yıl 1930) Troçki, teorisini şöyle ortaya koyar:

3 Haziran 2016 Cuma

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ! (V)LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!
                                        (V)
Troçki’nin, Troçkizm’in tek ülkede sosyalizmin inşası teorisini Lenin’e değil de Stalin’e mal etmesi ve bu teorinin “Lenin’in hastalığı ve ölümüyle eşanlı olan Termidor gericiliği yıllarında”, “birden bire” Stalin tarafından üretilerek geliştirildiği, Stalin’in “dünya devrim teorisinin yerine tek ülkede sosyalizm teorisi”ni geçirdiği iddiası düpedüz politik bir sahtekârlıktır. Aslında Troçki, Lenin’e doğrudan saldırmaya cüret edemediği için bu teoriyi Stalin’e, “Stalinci bürokrasi”ye, “Ekime karşı bürokratik gericili”ğin başlamasına bağlama ve mal etme burjuva kurnazlığına başvuruyor.

1 Haziran 2016 Çarşamba

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ! (IV)LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!
                                        (IV)
Devam edecek olursak; doğal olarak Lenin, kendini aşıp Troçkistleştiğine, Troçki’nin “sürekli devrim kuramı”nı benimsediğine, “enternasyonalist görüş açısı kazandığı”na göre,  tek ülkede sosyalizmin kurulacağına da inanmıyordur tabii ki. Peki, bunun kanıtı nerede? Kanıt mı? Kanıtı, “Bolşevik-Leninist” Troçki’nin kendinden menkul, tanıksız, kanıtsız, belgesiz, tümüyle sahte açıklamalarındadır tabii ki. Aksini kanıtlayan onca Parti kararına rağmen! Lenin’in onlarca açıklamasını içeren konuşmalarına, yazılarına, kitaplarına rağmen üstelik! 

28 Mayıs 2016 Cumartesi

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ! (III)LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!
                                        (III)
Bakın, sahtekâr Troçki’nin ve Troçkizm’in ardıllarının sahte iddialarının aksine, Lenin, 15 Nisan 1919’da, III. Enternasyonal’in tarihteki yerini değerlendirdiği makalesinde neler söylüyor:
 Büyük proleter devrimine başlamanın Ruslar için gelişmiş ülkelerden daha kolay olduğunu, ama onu sürdürmelerinin ve sosyalist toplumun eksiksiz örgütlenmesi anlamında, devrimi nihai zaferine götürmelerinin daha zor olacağını birkaç kez söyleme fırsatını bulmuştum.
           “Başlamak bizim için daha kolaydı, birincisi, çünkü -20. yüzyıl Avrupası

26 Mayıs 2016 Perşembe

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ! (II)LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!
                                        (II)
Devam etmeden önce, Troçki’nin, Troçkizm’in ve ardıllarının şu Lenin’in Şubat devrimi ile birlikte değiştiği, Troçkistleştiği, Nisan Tezleri ile, Ekim Devrimi ile eski görüşlerini yadsıyarak aştığı aşağılık yalanı, sınırsız demagoji ve manipülasyonu üzerinde, kısaca da olsa, durmak istiyoruz. Yorum yapmaktan ziyade, konuyla ilgili Lenin’den alıntılar vermekle yetineceğiz. Zaten Lenin’den yapacağımız alıntılar Troçki’yi ve şürekasını teşhir etmeye yeterli olacaktır. Doğal olarak bu, aynı zamanda bizleri Lenin’in “İki Taktik”inde kalmakla, daha sonraki zenginleşmeyi kavramamakla

23 Mayıs 2016 Pazartesi

LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!*


LENİNİST KESİNTİSİZ DEVRİM Mİ, TROÇKİST “SÜREKLİ DEVRİM” Mİ!*
                                        (I)
Yukarıda, Leninist kesintisiz devrimle Troçkist “sürekli devrim” teorisi arasındaki farklılıkları da ortaya koymuştuk. Biz bu alt başlık altında, iki devrim, iki diktatörlük ve kesintisiz geçiş sorununda, doğrudan Troçki'ye ve Troçkistlere dayalı kanıtlarla, demokratik devrimden sosyalist diktatörlük, onun bir biçimi, özü sosyalist olan diktatörlük doğacağı tezinin gerçek teorik ve ideolojik kaynağını ortaya koyacağız.

14 Mayıs 2016 Cumartesi

MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU
MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU
                     II. BÖLÜM’ün devamı
   Lenin’in Sorunu Ortaya Koyuş Tarzı:
 Ekim Devrimi öncesi Troçkizm, Rusya proletaryasının tarihinde ciddi bir yer tutmaz. Kural olarak da (kendine özgü bukalemun oportünist kıvraklığıyla) Menşevizm’in safında yer alır. Menşevizme en uzak göründüğü nokta da bile bu böyledir. Ekim öncesi, politik mücadele tarihinde ciddi bir yer tutmamakla birlikte Troçki(zm), Bolşevizm’in (Leninizm’in) amansız bir düşmanıdır; her cephede olduğu gibi, Leninist proleter devrim teorisine ve bu teorinin Rusya koşullarına uyarlanması olan kesintisiz devrim çizgisine karşı da saldırıya geçer. Hatırlatmak yararlı olacak: 

11 Mayıs 2016 Çarşamba

MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU II. BÖLÜM* Lenin’in Sorunu Ortaya Koyuş Tarzı:MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU
                      II. BÖLÜM*
   Lenin’in Sorunu Ortaya Koyuş Tarzı:
   19. yüzyıl, serbest rekabetçi kapitalizmin yükselişini sürdürdüğü yüzyıldır. 1860-70 yılları arası kesit serbest rekabetçi kapitalizmin zirvede olduğu yıllardır. 1873’de ekonomik krizin patlak vermesiyle birlikte tekellerin gelişme dönemi başlar. Böylece serbest rekabetçi kapitalizm gerilemeye, tekelci kapitalizm yükselmeye başlar. Ancak tekeller, henüz kapitalist ekonomik (ve politik) yaşamı belirleyecek unsur haline gelmemiştir. Bunun için tarih saatinin 20. yüzyılın başlangıç yıllarını çalması gerekiyordu. Nitekim, 1900-03 ekonomik krizi, serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme

8 Mayıs 2016 Pazar

MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU* MARKSİZM’DE PROLETER DEVRİM SORUNU*
                      I. BÖLÜM
Marks ve Engels’in Sorunu Ortaya Koyuş Tarzı:
 Burjuva demokratik devrimler çağında, feodalizmin çöküşü kapitalizmin yükselişi çağında, tarihsel ve toplumsal gelişmenin önündeki başlıca engel, feodalizmdi. Feodal aristokrasi dünya siyasal gericiliğinin merkezini oluşturmaktaydı. Bu tarihsel gelişme aşamasına denk düşen yeni toplumsal gelişme sürecinin temsilcisi ise kapitalizm ve burjuvaziydi. Feodal aristokrasi ve monarşi çöken, burjuvazi ve demokratik cumhuriyet ise yükselen devrimci değerleri ve geleceği temsil ediyordu. Rönensas, reformasyon, aydınlanma,